scroll to top

Zostań jednym z Lex Masters! Wygraj stypendium!

lexmastrerJesteś uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej i nie ukończyłeś jeszcze 18 roku życia? Chcesz sprawdzić swoją wiedzę z zakresu prawa i wygrać roczne stypendium? Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie wiedzy prawniczej Lex Master. Rekrutacja do konkursu już ruszyła na stronie www.lexmaster.eu i potrwa do 7 października.
Konkurs Lex Master, który organizuje Wyższa Szkoła Prawa i Administracji na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości podzielono na 3 etapy, w których uczestnicy zmierzą się z różnymi dziedzinami prawa.
Dwa pierwsze etapy konkursu odbędą się on-line za pomocą platformy e-learningowej. Uczestnicy zmierzą się z pytaniami testowymi zadawanymi przez superbohaterów symbolizujących poszczególne dziedziny prawa.
W I Etapie, który odbędzie się 8 października 2015 r., uczniowie będą mieli 45 minut na udzielenie odpowiedzi na 50 pytań jednokrotnego wyboru.
W II Etapie uczestnicy konkursu w ciągu 45 minut będą musieli odpowiedzieć na jak najwięcej pytań testowych. Za poprawną odpowiedź przyznany będzie punkt, za błędną natomiast punkt będzie odejmowany. Po osiągnięciu wymaganej liczby punktów uczestnik przejdzie na drugi poziom II Etapu, w którym będzie rozwiązywał pytania problemowe i casusy. II Etap konkursu „Lex Master” odbędzie się 5 listopada 2015 r.
Finał konkursu Lex Master odbędzie się 17 grudnia 2015 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości. Finaliści będą odpowiadać na zestawy pytań problemowych i casusów przed specjalną Komisją złożoną z ekspertów z różnych dziedzin prawa.
Zadania w konkursie będą zróżnicowane, tak by dostosować poziom pytań do uczestników z poszczególnych szkół. Konkurs będzie obejmował nie tylko zagadnienia, które uczniowie poznają w ramach przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”, ale będą musieli również wykazać się wiedzą z zakresu: prawoznawstwa, praw człowieka, prawa konstytucyjnego, cywilnego, karnego, pracy, administracyjnego, gospodarczego, finansowego czy prawa międzynarodowego.
Organizatorzy konkursu Lex Master szczególny akcent chcą jednak położyć na zagadnienia, które mogą być ważne dla młodych ludzi. Pytania będą więc dotyczyły np. praw konsumenta, zasad zawierania umów, pojawią się także zagadnienia z zakresu np. ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, cyberprzestępczości; praw pracownika; podatku dochodowego; przedsiębiorczości i prawa wykroczeń.
Celem konkursu jest szerzenie wśród uczniów wiedzy prawniczej i podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, a także kształtowanie umiejętność podejmowania świadomych decyzji oraz poszukiwania informacji.
Konkurs Lex Master to jeden z elementów projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014. Projekt Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl zdobył najwyższą ocenę Ministerstwa Sprawiedliwości, pokonując 8 innych ofert z całej Polski.