scroll to top

Zmiana Regulacji w odniesieniu do Funduszu Współpracy Dwustronnej

W dniu 10 czerwca br. zostały zmienione przez darczyńców Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014 oraz Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

Zmiany Regulacji dotyczą kwestii związanych z Funduszem współpracy dwustronnej na poziomie krajowym oraz na poziomie programu. Obecnie zmienione regulacje dostępne są w języku angielskim na stronie www.eeagrants.org, a w najbliższym czasie tłumaczenie zostanie umieszczone na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego.

Zapoznaj się z regulacjami:

http://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Regulations-with-annexes

https://www.eog.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach/prawo-i-wzory-dokumentow/regulacje-w-sprawie-wdrazania-funduszy