scroll to top

Zapytanie ofertowe – zaproszenie do składania ofert na usługę tłumaczeniową

Zapewnienie tłumaczenia ustnego konsekutywnego oraz tzw. „szeptanego” podczas wydarzenia otwierającego realizację Programu Operacyjnego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w dniu 10 grudnia 2013 r.  

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na zapewnienie tłumaczenia ustnego konsekutywnego oraz tzw. „szeptanego” podczas wydarzenia otwierającego realizację Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/ Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, w dniu 10 grudnia 2013 r.

Tłumaczenie obejmuje tłumaczenie konsekutywne oraz tzw. „szeptane” z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski i odbędzie się w jenym bloku trwającym 4 godziny. Termin złożenia ofert upływa 19 listopada 2013 r. o godz. 16.15. Oferty-  formularz ofertowy    należy przesyłać na adres nmf@ms.gov.pl.

Szczegółowy zakres tłumaczenia został przestawiony w Opis przedmiotu zamówienia tł

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.