scroll to top

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji uroczystego obiadu

770472_11929920Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji uroczystego obiadu (usługa restauracyjna) organizowanej w związku z konferencją otwierającą projekt „Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” w ramach Programu OperacyjnegoBudowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, wdrażanego w partnerstwie z Norweską Krajową Administracją Sądową.  

Prosimy o przesyłanie wycen na „Formularzu wyceny”, http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,6321,zapytanie-ofertowe.html
na adres mailowy: tomasz.cabala@ms.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 września 2014 r. do godz. 12.00.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.

Dodatkowo informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.

UWAGA! Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z Zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Pan Tomasz Cabała tel. 22 23 90 692

e-mail: tomasz.cabala@ms.gov.pl