scroll to top

Zaproszenie na konferencję

Serdeczne zapraszamy na organizowaną w ramach projektu Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konferencję, realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Konferencja odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie.
Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji przyjmowane są do dnia 4 grudnia br., na adres: mediacja@ms.gov.pl (decyduje kolejność zgłoszeń).

Program konferencji 10 12 15 r.