scroll to top

Zaproszenie do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji dotyczącej mediacji

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmie zapraszają do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji „Mediacja misją dobrych usług / Mediation as a mission of good offices”, która odbędzie się 10 października 2016 r. w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Ideą konferencji jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami podmiotów kierujących sprawy do mediacji, mediatorami oraz członkami środowisk akademickich, a także osobami aktywnie działającymi na rzecz mediacji w Polsce i za granicą oraz wypracowanie optymalnych rozwiązań w kwestiach bieżących z zakresu mediacji.

Zachęcamy do zapoznania się z Program konferencji, poszczególne punkty programu mogą jeszcze ulec nieznacznym zmianom, dlatego zachęcamy do śledzenia strony www.ms.gov.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego do 29 września br. (czwartek). Z uwagi na duże zainteresowanie wydarzeniem, liczba uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Po wysłaniu formularza, każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma potwierdzenie drogą mailową.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: Paulina.Sawa@ms.gov.pl