scroll to top

Zaproszenie do składania ofert na obsługę cateringową

Zapewnienie obsługi cateringowej podczas wydarzenia otwierającego realizację Programu Operacyjnego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w dniu 10 grudnia 2013 r. 

Zapraszamy do składania ofert na zapewnienie obsługi cateringowej podczas wydarzenia otwierającego realizację Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/ Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, w dniu 10 grudnia 2013 r.

Zainteresowane podmioty prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia opis przedmiotu zamowienia Catering  oraz przesłanie ofert na załączonym wzorze formularza formularz-ofertowy  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada do godz. 16.15.na adres e-mail: nmf@ms.gov.pl

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów. Dodatkowo informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z Zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.