scroll to top

Zapraszamy do odwiedzania nowej strony dotyczącej edukacji prawnej: edukacjaprawna.gov.pl

ilker---1105358_11295203Nowa strona o edukacji prawnej: http://edukacjaprawna.gov.pl/

Strona ta powstała w ramach realizacji projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz  środków krajowych. Treści  na niej zamieszczane będą systematycznie uzupełniane i aktualizowane