scroll to top

Zamówienie publiczne na projekt, wykonanie i dostarczenie 2 roll-upów

Zapytanie ofertowe na projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 2 roll-upów reklamowych dla Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014

Zainteresowane podmioty prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz przesłanie ofert na załączonym wzorze formularza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada (6.11.2013 r.)  na adres e-mail: nmf@

Do oferty należy dołączyć projekt graficzny roll-up.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów. Dodatkowo informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z Zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt poprzez adres e-mail: nmf@ms.gov.pl lub tel.: 22 23 90 535.

To samo zamówieniie zostanie zamieszczone  w dziale ogłoszenia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

W załączeniu szczegółowy opis przedmiotu zamowienia rollup

oraz formularz ofertowy formularz