scroll to top

Zamówienie publiczne: Kompleksowa organizacja, przeprowadzenie i obsługa logistyczna szkoleń dla minimum 840 osób wraz z zapewnieniem dla nich bazy noclegowej, wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych

writing-1209718-m

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ukazało się ogłoszenie dot. zamówienia publicznego w zakresie kompleksowej organizacji, przeprowadzenia i obsługi logistycznej szkoleń dla minimum 840 osób (sędziów, mediatorów, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji) wraz z zapewnieniem dla nich bazy noclegowej, wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych.

Przedmiotowe szkolenia mają na celu:

1. zaznajomienie sędziów (niestosujących do tej pory mediacji sądowej) z problematyką mediacji,

2. rozszerzenie praktyki stosowania mediacji sądowej poprzez uporządkowanie i przekazanie wiedzy i doświadczeń dotyczących stosowania mediacji w poszczególnych kwalifikacjach prawnych,

3. upowszechnienie skutecznych modeli współpracy sędziów i mediatorów w procesie mediacji,

4. zestandaryzowanie wiedzy uczestników szkolenia w obszarze stosowania mediacji,

5. kształtowanie umiejętności przekonywania stron sporów do korzyści płynących z mediacji;

ich uczestnikami będą: sędziowie, mediatorzy, prokuratorzy oraz funkcjonariusze Policji (łącznie 840 osób);

a potrwają 3 dni (podzielone będą na III sesje szkoleniowe: I. szkolenie jednolite merytorycznie dla wszystkich grup szkoleniowych; II. szkolenia zróżnicowanie merytorycznie dla zainteresowanych uczestników wg list zgłoszeniowych; III. konferencja podsumowująca dla wszystkich uczestników szkoleń).

Termin przeprowadzenia szkoleń: 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy z Wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia, nie później niż do dnia 29 lutego 2016 r.

Wszelkie niezbędne informacje dot. przedmiotowego zamówienia znajdują się na stronie:

http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2015/news,7348,ba-f-ii-3710-4215.html