scroll to top

Zamówienie publiczne dotyczące administracji dokumentów i logistycznej koordynacji w terenie 150 warsztatów w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W dziale zamówienia publiczne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, dzisiaj zostało opublikowane zamówienie publiczne dotyczące administracji dokumentów i logistycznej koordynacji w terenie 150 warsztatów w szkołach gimnazjalnych i 150 warsztatów w szkołach ponadgimnazjalnych.

Przedmiotem zamówienia jest m.in sprawowanie funkcji asystenckiej Zamawiającego tj. gotowość do kontaktów roboczych z Zamawiających, współpraca w zakresie ustalania wzorów formularzy i nadzór nad ich zastosowaniem i wdrożeniem, sporządzanie pism i dokumentów, prowadzenie bieżącej korespondencji, czynności techniczno-biurowe, współpraca ze wskazanym przez Zamawiającego wykonawcą warsztatów w zakresie wdrażania decyzji Zamawiającego, harmonogramu warsztatów, organizacji warsztatów, promocji i informowania o warsztatach, prawidłowego dokumentowania warsztatów,

Wykonawca będzie również odpowiedzialny za kontrolę warsztatów polegających na przeprowadzeniu w przypadku minimum 30% warsztatów kontroli na miejscu ich realizacji, sporządzeniu protokołów i przekazywaniu wniosków pokontrolnych do Zamawiającego.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do składania ofert.