scroll to top

Zakończenie oceny merytorycznej projektu

W dniu 21 maja 2014 r. Minister Sprawiedliwości zatwierdził wyniki oceny merytorycznej projektu “Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)”.

W dalszej kolejności wydana zostanie decyzja w sprawie dofinansowania.

Beneficjentem projektu jest Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Projekt ma celu zwiększenie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości i realizowany będzie w partnerstwie z Norweską Krajową Administracją Sądów.

W dniu 26 czerwca 2014 r. Minister Sprawiedliwości wydał decyzje o dofinansowaniu projektu „Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)” Nr 8/14/DSD/NMF.

W dniu 29 lipca 2014 r. Beneficjent projektu zakończył procedurę szacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na organizacji i kompleksowej obsłudze konferencji i warsztatów w projekcie wraz z zapewnieniem niezbędnych działań informacyjnych i promocyjnych.