scroll to top

Konferencja otwierająca projekt “Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym”

img_1715

4 września 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyła się konferencja otwierająca projekt „Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” realizowanym przez Ministerstwo z partnerem norweskim: Norweską Krajową Administracją Sądową, Norweskim Czerwonym Krzyżem, Sądem Okręgowym w  Nedre Romerike.

- Norwegi
a jest pionierem we wspieraniu osób pokrzywdzonych przestępstwem, a właśnie wsparcie pokrzywdzonego i świadka jest kluczowym zagadnieniem naszego projektu – powiedział otwierając konferencję Pan Wojciech Węgrzyn – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

img_1722

Przez kolejne półtora roku eksperci z Polski i Norwegii będą wymieniać się doświadczeniami i razem pracować przy projekcie.

Projekt przewiduje działania na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem zwłaszcza pokrzywdzonych wrażliwych oraz występujących w postępowaniu karnym w charakterze świadków.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem:

- ogólnopolska kampania informacyjna dotycząca uprawnień przysługujących pokrzywdzonym
- wsparcie psychologiczne i prawne udzielane pokrzywdzonym, przez wybrane podmioty, w miejscach, do których pokrzywdzeni trafiają w pierwszej kolejności (m.in. komisariaty policji, ośrodki pomocy społecznej)
- szkolenia dla osób, które zawodowo pracują z pokrzywdzonymi.

Planowany jest udział w szkoleniach sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych oraz osób na co dzień mających styczność z pokrzywdzonymi przestępstwem.

Część projektu img_1730dotycząca wsparcia świadków w postępowaniu karnym obejmowała będzie  przeszkolenie pracowników Punktów Obsługi Interesanta w zakresie pomocy prawnej i faktycznej dla świadków w postępowaniu karnym.

Działaniem, które wpisuje się zarówno w część dotyczącą wzmocnienia pozycji pokrzywdzonych przestępstwem, jak i wsparcia świadków w postępowaniu karnym będzie utworzenie kolejnych 20 tzw. przyjaznych pokoi przesłuchań dla dzieci, w których przesłuchiwani są małoletni świadkowie, włącznie z małoletnimi pokrzywdzonymi. W Polsce obecnie funkcjonuje 76 przyjaznych pokoi przesłuchań, które otrzymały certyfikat Ministerstwa Sprawiedliwości i Fundacji Dzieci Niczyje.

W konferencji udział wzięli również reprezentanci Norweskiego Czerwonego Krzyża, Sądu Okręgowego w Nedre Romerike, Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce oraz przedstawiciele: Prokuratury Generalnej, img_1723Komendy Głównej Policji, Krajowej Rady Kuratorów, Sądów Okręgowych.