scroll to top

Wyniki oceny merytorycznej trzeciego wniosku o dofinansowanie zaakceptowane przez Ministra Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości w dn. 24 września zaakceptował wyniki oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu “Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych”. Kolejnym etapem bedzie wydanie Decyzji o dofinansowaniu przez Ministra Sprawiedliwości, która ostatecznie umożliwi realizację projektu przez benficjenta.

Beneficjentem projektu jest Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości i jest to już drugi projekt tego Departamentu, który niebawem rozpocznie etap wdrażania.