scroll to top

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach powtórnego ogłoszenia na usługę kontroli ex-post zamówień publicznych

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach ogłoszenia na świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem kontroli ex-post zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości informujemy iż do dnia 8 listopada 2016 r. wpłynęły trzy oferty:

  1. AUDMAX Błażej Biliński
  2. DPC A. Danylczenko i spółka sp. Jawna
  3. Łazor i Wspólnicy S.K.A.

W dwóch złożonych ofertach (1 i 2) nie stwierdzono braków formalnych, natomiast w jednej (3) stwierdzono braki. W załączonej tabeli przedstawiamy wyniki oceny formalnej i merytorycznej.

Wyniki oceny ofert