scroll to top

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach ogłoszenia na świadczenie usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach ogłoszenia na świadczenie usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego w ramach Programu Operacyjnego “Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” do dnia 8 maja 2017 r. wpłynęły trzy oferty:

  1. Tłumaczenia In Extenso Barbara Maciąg
  2. BTCS Best Translation and Conference Service Sp. z o.o.
  3. Katarzyna Bartkowiak i Natalia Charitonow

W trzech złożonych ofertach nie stwierdzono braków formalnych. W załączonej tabeli przedstawiamy wyniki oceny formalnej i merytorycznej.

Wyniki oceny formalnej – tłumaczenia