scroll to top

Wyniki oceny formalnej konkursu

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania Wsparcie Ośrodków komisja konkursowa przedstawia listę podmiotów, które spełniły wymagania formalne i zostaną poddane ocenie merytorycznej:

1. Fundacja Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych – Gliwice,

2. Centrum Praw Kobiet – Żyrardów,

3. Centrum Praw Kobiet – Łódź,

4. Civis Sum – Zielona Góra,

5. Stowarzyszenie OVUM – Gdynia,

6. Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne – Sierakowice,

7. Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Victoria – Rzeszów,

8. Stowarzyszenie Intro – Wrocław,

9. Fundacja Dziecko w Centrum - Poznań,

10. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej – Bona Fides – Lublin,

11. Podkarpacki ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Rzeszów,

12. Stowarzyszenie SOS dla rodziny – Szczecin,

13. Caritas Archidiecezji Lubelskiej – Lublin,

14. Fundacja Bezcenne Zdrowie – Łódź,

15. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE – Lublin,

16. Fundacja Zielony Liść – Toruń,

17. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej – Elbląg,

18. Caritas Archidiecezji Warmińskiej – Olsztyn,

19. Centrum Misji i Ewangelizacji – Dzięgielów,

20. Błękitny Krzyż – Bielsko Biała,

21. SUBVENIO – Łódź,

22. Stowarzyszenie SOS dla rodziny – Poznań,

23. Stowarzyszenie Klub Pro Publico Bono – Szczytno,

24. Instytut Psychologii Zdrowia PTP – Warszawa,

25. Stowarzyszenie AZYL – Toruń,

26. Caritas Diecezji Kieleckiej – Kielce,

27. Caritas Diecezji Kieleckiej – Proszowice,

28. Stowarzyszenie POSTIS  – Lublin,

29. Fundacja Nadzieja na Rzecz Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych – Ostrów Wielkopolski,

30. Centrum Aktywności Społecznej – PRYZMAT – Suwałki,

31. Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji Primum Vivere – Wągrowiec,

32. Krakowskie Forum Organizacji Społecznych Krafos – Kraków,

33. Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na rzecz Bezrobotnych Wszyscy razem – In Corpore – Łódź,

34. Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich – Nowy Horyzont – Rzeszów,

Ponadto komisja konkursowa pragnie poinformować, że wyniki oceny merytorycznej zostaną podane niezwłocznie po jej przeprowadzeniu.