scroll to top

Wymierzanie korekt finansowych

W zakładce “Do pobrania” w części “Ważne pisma/wytyczne” zamieszczamy linka do aktualizacji dokumentu “Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze
środków funduszy UE”.

Zapraszamy do zapoznania się.