scroll to top

Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych wraz z niezbędnymi projektami graficznymi oraz ich dostawa do siedziby Zamawiającego

usb-flash-drive-1-1222867-mWykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych wraz z niezbędnymi projektami graficznymi oraz ich dostawa do siedziby Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załacznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy pzp
Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz oświadczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 6 do SIWZ – Lista podmiotów
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz wykonanych głównych usług
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20-01-2015
Pismo do Wykonawców z dnia 20-01-2015
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana z dnia 20-01-2015
Do Wykonawców z dn. 23.01.2015 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 27-01-2015
Pismo do Wykonawców z dnia 27-01-2015
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis – zmiana z dnia 27-01-2015
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana z dnia 27-01-2015Pismo do Wykonawców z dnia 28-01-2015