scroll to top

Wykaz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które zostały zakwalifikowane do projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”

Edukacja prawnaPoniżej prezentujemy wykaz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które zakwalifikowały się w ramach dodatkowej rekrutacji do projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” (kolejność szkół w zestawieniu jest przypadkowa).
Z przyjemnością informujemy, iż wszystkie zgłoszenia szkół zostały pozytywnie rozpatrzone.
Część szkół została warunkowo zakwalifikowana do projektu z uwagi na brak nadesłania wersji papierowej zgłoszenia (szkoły zaznaczone na zielono w zestawieniach).

Prosimy o niezwłoczne dosłanie wersji papierowej zgłoszenia na adres:

Ministerstwa Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z rekrutacją prosimy o kontakt z Panią Karoliną Kucharską tel. 22 2390583, Kucharska@ms.gov.pl

Planowany termin rozpoczęcia warsztatów z zakresu edukacji prawnej to wrzesień 2015 r.

Lista Szkół Gimnazjalnych
Lista Szkół Ponadgimnazjalnych