scroll to top

Wybór wykonawcy szkoleń Prince2 Foundation i P3O Foundation

W dniu 27 czerwca br. dokonano wyboru wykonawcy szkoleń z zakresu PRINCE2 Foundation oraz P30 Foundation. Spośród 4 ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe umieszczone na stronie głównej Ministerstwa Sprawiedliwości, wybrano firmę: Centrum Rozwiązań Menadżerskich Spółka Akcyjna, ul. Kłobudzka 25, Warszawa.

Wybrana oferta była rzetelnie przygotowana, a wybrany wykonawca udokumentował bogate doświadczenie w działalności szkoleniowej, przedłożył liczne referencje oraz udokumentował posiadanie akredytacji. Wykonawca ten zaoferował ponadto najniższą cenę usługi. W związku z tym, Ministerstwo Sprawiedliwości  podpisało umowę na przeprowadzenie ww. szkoleń z firmą Centrum Rozwiązań Menadżerskich S.A. na kwotę 16 500 zł.