scroll to top

Wsparcie pokrzywdzonych przestępstwem – mapa organizacji

W ramach jednego z zadań projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym zostało powołanych 15 podmiotów, które  już od 1 stycznia udzielają bezpłatnego wsparcia psychologicznego oraz prawnego osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Na czas realizacji zadania, tj. do 31 grudnia 2015 r. wyłonione podmioty przyjęły nazwę Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Ośrodki te, ściśle współpracują np. z miejskimi ośrodkami pomocy społecznej czy komisariatami policji, czyli organizacjami, do których w pierwszej kolejności trafiają pokrzywdzeni. Działalność podmiotów uzupełni system kompleksowej pomocy pokrzywdzonym.

Wczoraj na naszej stronie na podstronie Projektu nr 4 pojawiła się nowa zakładka Mapa organizacji biorących udział w projekcie.