scroll to top

Wniosek ws. informatycznych archiwów dla sądów po ocenie formalnej

Mamy przyjemność poinformować, że wniosek o dofinansowanie projektu „Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi” przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej.

Gratulujemy!