scroll to top

Wizyty studyjne poświęcone systemom wsparcia ofiar przestępstw funkcjonującym w Polsce i w Norwegii

W miesiącach kwiecień-maj odbędą się wizyty studyjne służące zapoznaniu się z systemami wsparcia ofiar przestępstw funkcjonującymi w Polsce i w Norwegii. W każdej z wizyt weźmie udział po 5 osób, w tym pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości/ Norweskiej Krajowej Administracji Sądów, sędziowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Pierwsza wizyta rozpocznie się już 1 kwietnia w Warszawie.

Po zakończeniu wizyt przygotowany zostanie raport, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Operatora Programu – www.nmf.ms.gov.pl.

Organizatorem wizyt i wnioskodawcą jest Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości we współpracy z Norweską Krajową Administracją Sądów.

Realizacja wizyt powiązana jest z zakresem projektu predefiniowanego „Wzmocnienie pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym”.

Wizyty zostaną sfinansowane z Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu, stanowiącego odrębną pulę środków w Programie Operacyjnym przeznaczoną na wspieranie współpracy dwustronnej z Norwegią.

Więcej o Funduszu Współpracy Dwustronnej. http://www.eog.gov.pl/o_programie/stosunki_bilateralne/strony/start.aspx