scroll to top

Wizyta w Norwegii

W dniach 20-22 listopada br. przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, odbyli wizytę studyjną w Norweskiej Krajowej Administracji Sądów w Norwegii. Spotkanie dotyczyło systemów informatycznych, które wspierają pracę sądownictwa. Seminarium było okazją do zapoznania się z rozwiązaniami norweskimi, a szczególnie z system LOVISA, który służy do obsługi spraw sądowych. W ostatnim czasie norweski system wspierający zarządzanie sprawą – LOVISA został wyróżniony nagrodą przyznawaną przez organizację Workflow Management Coalition. Tematem wizyty było zaznajomienie się z dokumentacją norweskiego systemu, sposobem jego wdrożenia, organizacją pracy, a także wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania projektami o takiej skali. Spotkanie w Norwegii było szczególnie ważne, ponieważ w resorcie sprawiedliwości trwają prace nad zaprojektowaniem odpowiednika tegoż systemu w polskim sądownictwie. Wizyta została sfinansowana ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014. W spotkaniu wzięło udział 6 osób – przedstawiciele Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, Departamentu Strategii  Deregulacji oraz Departamentu Sądów Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości