scroll to top

Wizyta studyjna w Oslo

2W dniach 16 – 20 marca br. miała miejsce wizyta studyjna w Oslo. Podczas wizyty, czterej trenerzy – pracownicy sądów, wzięli udział w szkoleniu z zakresu wsparcia świadków uczestniczących w postępowaniu sądowym. Wizyta ta była jednym z elementów szerszego działania, jakim jest przeprowadzenie przez ww. trenerów, szkoleń dla pracowników sądowych punktów/biur obsługi interesanta.

Szkolenie w Norwegii było prowadzone przez ekspertów Norweskiego Czerwonego Krzyża udzielających na co dzień wsparcia w Sądzie Okręgowym w Oslo. Podczas wizyty trenerzy mieli okazję zapoznać się z system wspierania świadków, funkcjonującym z powodzeniem, na terenie całej Norwegii, a także różnymi technikami wspierania świadków. Sposoby udzielania wsparcia zostały również zaprezentowane w praktyce, na przykładzie Sądu Okręgowego w Oslo oraz Nedre Romerike. Trenerzy mieli również okazję omówić problematykę związaną z rolą świadka biorącego udział w postępowaniu sądowym  z prezesem sądu.

1Wizyta ta z pewnością przyczyniła się do zwrócenia uwagi na szczególne potrzeby świadka, jako uczestnika postępowania sądowego, a w konsekwencji pozwoli na pełniejsze zaprezentowanie zagadnień podczas szkoleń przeprowadzanych dla pracowników sądowych punktów/biur obsługi interesanta.