scroll to top

Wizyta monitorująca w projekcie “Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”

W dniu 4 czerwca 2014 r. Operator Programu przeprowadził wizytę monitorującą w miejscu realizacji projektu “Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”.  Celem wizyty było zweryfikowanie jakości udzielanego wsparcia i sprawdzenie, czy Beneficjent wywiązuje się z obowiązków informacyjno-promocyjnych.

W ramach wizyty przedstawiciele Operatora odwiedzili XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Łodzi. Tam mieli okazję obserwować realizowane spotkanie edukacyjne. Szczególnie interesująca okazała się zorganizowana na zakończenie symulacja rozprawy sądowej, podczas której uczniowie mogli wykorzystać “w praktyce” zdobytą wcześniej wiedzę. Przy okazji, okazała się dla uczestniczącej w warsztacie młodzieży świetną zabawą.

Uczestniczący w wizycie monitorującej przedstawiciele Operatora pozytywnie ocenili jakość udzielanego przez Beneficjenta wsparcia. Nie dostrzegli również żadnych nieprawidłowości w sposobie organizacji warsztatu, jak i realizacji obowiązków informacyjno-promocyjnych. Beneficjentowi należą się więc gratulacje!