scroll to top

Wizyta monitorująca projekt “Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych”

wizyta monitorująca pr 1

W dniu 2 kwietnia 2015 r. Operator Programu przeprowadził wizytę monitorującą w miejscu realizacji projektu Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych.  Celem wizyty była ocena przygotowania Oddziału IT Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu do realizacji projektu.

Operator Programu miał szansę poznać osobiście nowo powstały zespół projektowy, który uległ zmianie ze względu na przekazanie realizacji projektu do innej jednostki.  Równolegle z wizytą monitorującą odbyły się szkolenia dla personelu sądu z zakresu realizacji projektów z funduszy europejskich.

Kluczowym elementem wizyty było zweryfikowanie stanu przygotowania nowego zespołu projektowego do realizacji projektu oraz ustalanie zmian jakie należy wprowadzić  aby projekt miał szansę zostać zrealizowany w wyznaczonym terminie.

Mimo znacznych opóźnień jakie do tej pory powstały przy realizacji projektu, w trakcie wizyty monitorującej przedstawiciel Operatora nie dostrzegł żadnych nieprawidłowości w sposobie realizacji projektu. Od momentu przejęcia realizacji przez SA we Wrocławiu, projekt prowadzony jest prawidłowo. Ponadto na uwagę zasługuje zaangażowanie w realizację zadań jakim wykazała się jednostka SA we Wrocławiu włączając własne zasoby i środki dla realizacji projektu. Gratulujemy i życzymy sukcesów!