scroll to top

Warsztaty problemowe i warsztaty podsumowujące dla kadry zarządczej sądownictwa powszechnego – podsumowanie

teamworkW ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie) na zlecenie Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości MS przeprowadzono dwie edycje warsztatów dla kadry zarządczej sądownictwa powszechnego, których celem było doskonalenie jakości zarządzania jednostkami organizacyjnymi sądownictwa i określenie obszarów kompetencji kadry wymagających wsparcia.

Warsztaty były skierowane głównie do prezesów, wiceprezesów sądów, dyrektorów sądów, sędziów, przewodniczących wydziałów, kierowników oddziałów informatycznych, kadr, finansów sądów apelacyjnych, okręgowych, rejonowych.

Realizowano następujące tematy warsztatów:

  1. zarządzanie jednostką organizacyjną sądownictwa,
  2. zarządzanie organizacją i kadrami w organizacji,
  3. zarządzanie finansami,
  4. zarządzanie narzędziami informatycznymi.

Warsztaty przyjęły formę spotkań konsultacyjnych, w grupach maksymalnie 20-osobowych. Odbyły się w III i IV kwartale 2015 r., w podziale na 11 apelacji sądowych.

Łącznie w dwóch edycjach warsztatów uczestniczyło 1773 osoby.

Na podstawie ankiet uzyskanych od uczestników I edycji warsztatów, wskazano cztery główne obszary  wymagające dalszego rozwoju:

  • niska motywacja,
  • słaba współpraca,
  • niedostateczna komunikacja,
  • brak zarządzania kompetencjami.

Wskazane wyżej obszary tematyczne będą rozwijane przez kadrę zarządczą sądów powszechnych w ramach warsztatów z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych i organizacyjnych.

Materiały z I edycji warsztatów:

Zarzadzanie_jednostka_org._sądownictwa

Materiały z II edycji warsztatów:

Zarządzanie organizacją i kadrami w organizacji
Zarządzanie finansami_I_dzień
Zarządzanie finansami_II_dzień
Zarządzanie narzędziami informatycznymi