scroll to top

Warsztat dla operatorów programów finansowanych z funduszy norweskich

W dniach 20-21 listopada, w Warszawie, odbył się warsztat w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, finansowanego ze środków funduszy norweskich w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014.

Uczestnikami warsztatu było ok. 30 przedstawicieli operatorów programów finansowanych ze środków funduszy norweskich, pracowników instytucji administracji publicznej z Polski, Litwy, Rumunii i Czech.

Głównym celem warsztatu była wymiana doświadczeń uczestników zdobytych w trakcie wdrażania programów operacyjnych. Warsztat prowadzony był przez trenerów, którzy wszystkim uczestnikom przydzielili szereg zadań do wykonania, ich celem było między innymi porównanie metod realizacji poszczególnych działań podejmowanych przy realizacji programów.

Podsumowanie warsztatu wykazało, że mimo pochodzenia uczestników z różnych instytucji i krajów, w toku pracy wszyscy spotykali się z podobnymi problemami. Niektórzy uczestnicy przyznali, że było to jedno z najbardziej produktywnych, a zarazem dynamicznych wydarzeń w ich karierze zawodowej.

Działania warsztatowe zaowocowały konkretnymi, materialnymi rezultatami, które można będzie wykorzystać przy realizacji kolejnych programów, a dzięki pomocy firmy WHITECOM Project Experience, zostaną one wkrótce opracowane i zamieszczone na stronie.