scroll to top

Utworzenie kolejnych przyjaznych pokoi przesłuchań

5Powodem, dla którego wprowadzono instytucję przyjaznego pokoju przesłuchań, jest zapewnienie dzieciom – ofiarom wykorzystywania i przemocy, przyjaznych warunków złożenia zeznań, które pozwolą na zminimalizowanie stresu, a przy tym uzyskanie wiarygodnego materiału dowodowego.

Takim celom przyświecała nowelizacja kodeksu postępowania karnego dokonana ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz..849). Założeniem zmian było rozszerzenie kręgu osób, które składają zeznania w przyjaznych pokojach przesłuchań. W przypadku najpoważniejszych przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności tryb ten stosuje się 1.również wobec dorosłych pokrzywdzonych. Z uwagi na znowelizowane przepisy kodeksu postępowania karnego istnieje potrzeba utworzenia kolejnych przyjaznych pokoi przesłuchań, ponieważ – jak stanowią przepisy przejściowe – jeżeli na obszarze właściwości sądu nie ma takiego pomieszczenia, przesłuchania mogą być prowadzane w innym miejscu nie dłużej niż do dnia 27 lipca 2015 r.

Wymagania w zakresie tworzenia oraz funkcjonowania przyjaznych pokoi przesłuchań zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1642).

 

W ramach zadania, dzięki środkom pochodzącym z projektu, w 2015 r. utworzonych zostało 16 tego rodzaju pomieszczeń, w następujących sądach:

 1. SR w Toruniu,
 2. SR Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku,
 3. SR w Grodzisk Wlkp.,
 4. SR w Kole,
 5. SR w Kolbuszowej,
 6. SR w Piasecznie,
 7. SR w Bolesławcu,
 8. SR w Nakle nad Notecią,
 9. SR w Chodzieży,
 10. SR w Gostyniu,
 11. SR w Kościanie,
 12. SR w Nowym Tomyślu,
 13. SR w Obornikach,
 14. SR w Rawiczu,
 15. SR w Śremie,
 16. SR we Wrześni;

6