scroll to top

Ustalanie wartości zamówienia na wykonanie roll-up’ów

Masz prawo do mediacjiUstalanie wartości zamówienia na wykonanie 2 jednakowych roll-up’ów dla projektu “Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

W celu zbadania oferty rynkowej i oszacowania wartości zamówienia, w związku z realizowanym Projektem nr 6 “Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” (w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014), Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny realizacji zamówienia na wykonanie projektu graficznego, oraz wykonanie i dostarczenie 2 jednakowych roll-up’ów.

1.   Nazwa zamówienia

2 jednakowe roll-up’y dla Projektu nr 6 “Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”

2.   Przedmiot zamówienia i szacunkowa cena realizacji przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu graficznego (maks. 2 projektów), oraz wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 2 roll-up’ów. Zainteresowane podmioty prosimy o zapoznanie się ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, oraz o przesłanie szacunkowej wyceny realizacji przedmiotu zamówienia na Formularzu wyceny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz Formularz wyceny dostępne są pod poniższym linkiem:

http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/analiza-rynku/news,6100,analiza-rynku.html

3.   Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Czerwiec 2014 r.

4.   Termin odpowiedzi

Zainteresowane podmioty proszone są o przekazanie wypełnionego Formularza wyceny drogą elektroniczną na adres Agata.Oklej@ms.gov.pl  w terminie do 11 czerwca 2014 r.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów realizacji przedmiotowego zamówienia.