scroll to top

Szkolenia e-learningowe dla pracowników sądów na platformie szkoleniowej ZSRK

e-learningW ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie) na zlecenie Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości na podstawie realizowanych szkoleń stacjonarnych zostały przygotowane szkolenia e-learningowe dla kadry zarządczej sądów i innych pracowników sądów powszechnych w obszarze kadr, finansów i narzędzi informatycznych.

Tematy szkoleń e-learnigowych – Norweski Mechanizm Finansowy

1. Kompetencje kierownicze dla kierowników komórek organizacyjnych
2. Kompetencje kierownicze przewodniczących wydziałów
3. Kompetencje kierownicze nowo mianowanych prezesów
4. Szkolenie menadżerskie dla dyrektorów sądów
5. Budowanie kompetencji w zakresie polityki kadrowej
6. Kompetencje w zakresie obsługi interesanta
7. Zaawansowana praca z aplikacją MS Word 2007 i podstawy pracy z aplikacją MS Excel 2007
8. Stosowanie i wdrożenie kontroli zarządczej w jednostkach sądowych
9. Doskonalenie kompetencji kierowniczych
10. Efektywne zarządzanie czasem pracy i organizacja pracy
11. Budowanie umiejętności podejmowania decyzji
12. Budowanie zespołu i efektywność zarządzania zasobami ludzkimi
13. Motywowanie w organizacji
14. Komunikacja w organizacji
15. ZSRK HR
16. Sprawozdawczość i rachunkowość finansowa
17. Zasady publicznej gospodarki finansowej i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
18. Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym
19. Budżet zadaniowy jako instrument zarządzania finansami publicznymi
20. ZSRK oraz SAP – szkolenie dla głównych księgowych

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z przygotowanej oferty i podnoszenia swoich kompetencji.

Szkolenia zostały udostępnione na platformie szkoleniowej ZSRK:

https://sapmppl01.zsrk.ms.gov.pl:53001/lso