scroll to top

Szkolenia dla pracowników sądowych punktów/biur obsługi interesanta – podsumowanie

szkolenia.boiZadanie to było realizowane przy udziale Partnera Projektu – Norweskiej Krajowej Administracji Sądowej (NCA). W pierwszej fazie wyłoniono 4 trenerów, którymi zostali pracownicy sądowi, którzy następnie wzięli udział w 4-dniowym szkoleniu przeprowadzonym podczas wizyty studyjnej w Oslo. Szkolenie było ukierunkowane na psychologiczne aspekty związane z udziałem świadków w postępowaniu sądowym.
Następnym etapem było przeprowadzenie przez ww. trenerów szkoleń dla pracowników, zajmujących się w codziennej pracy obsługą interesantów (klientów) w sądach.
Szkolenia przeprowadzone zostały w miesiącach czerwcu oraz wrześniu 2015 r.
Szkolenia te w głównej części koncentrowały się na przekazaniu wiedzy na temat uprawnień przysługujących świadkom oraz ofiarom przestępstw. Miały one na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na szczególne potrzeby świadków, a zwłaszcza osób pokrzywdzonych przestępstwem. Podczas szkoleń przeprowadzono wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami poszczególnych sądów w zakresie wzmocnienia pozycji świadka oraz pokrzywdzonego.
Szkolenia zostały przeprowadzone w 11 miastach – siedzibach sądów apelacyjnych oraz jedno dodatkowe w apelacji gdańskiej. W szkoleniach wzięło udział łącznie 694 pracowników sądowych.