scroll to top

Szacowanie wartości zamówienia – zapewnienie obiektu na szkolenie

Analiza rynku celem ustalenia wartości zamówienia zapewnienia obiektu do realizacji szkolenia.

Departament Strategii i Deregulacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, Operator Programu „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych ogłasza rozeznanie rynku celem ustalenia wartości zamówienia na świadczenie usług związanych z  zapewnieniem  obiektu na realizację szkolenia.

W ramach, zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia następujących elementów:

a)       Zakwaterowanie uczestników,

b)      Usługa restauracyjna - wyżywienie uczestników,

c)       Wynajem sali konferencyjnej,

d)      Usługa transportowa.

Termin szkolenia  2-4 lipca 2014 r. Miejsce – maksymalnie do 80 km od Warszawy

Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym zakres zadań Wykonawcy związany z realizacją zamówienia, znajduje się w załączonym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Prosimy o przekazanie wycen na załączonym „Formularzu wyceny” do dnia 16 kwietnia do godziny 16.15 w wersji elektronicznej na adres mailowy: nmf@ms.gov.pl

W załączeniu:

opis przedmiotu zamówienia

formularz wyceny

Uwaga! Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.