scroll to top

Szacowanie wartości zamówienia na usługi tłumaczeniowe

Szacowanie wartości zamówienia publicznego na usługi tłumaczeniowe w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

W celu zbadania oferty rynkowej i oszacowania wartości zamówienia publicznego, w związku z realizowanym Programem Operacyjnym „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/ Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowej wyceny realizacji zamówienia dotyczącego obsługi w zakresie tłumaczeń pisemnych (zwykłych i przysięgłych) oraz ustnych (konsekutywnych, symultanicznych i tzw. szeptanych) z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski.

1.   Nazwa zamówienia

Usługi tłumaczeniowe w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

2.   Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług tłumaczeniowych opisanych w załącznikach nr 1-4 dla poszczególnych części Zamówienia.

zał nr 1 pisemne zwykłe ost

zał nr 2 konsekutywne ost

zał nr 3 symultaniczne i szeptane ost

zał nr 4 pisemne przysięgłe

3.   Termin realizacji zamówienia

Do 30 kwietnia 2017 r. lub wyczerpania środków w ramach maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy.

4.   Szacunkowa cena zamówienia

Szacunkową cenę dla poszczególnych rodzajów tłumaczeń (części zamówienia) należy podać na załączniku: „Załącznik nr 5 – Formularz wyceny”.

zał nr 5 Formularz wyceny

5.   Termin odpowiedzi

Wykonawcy proszeni są o przekazanie wypełnionego „Załącznika nr 5 – Formularz wyceny” drogą elektroniczną na adres nmf@ms.gov.pl w terminie do 30 kwietnia 2014 r. do godz. 16.15.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.