scroll to top

Szacowanie wartości zamówienia materiałów promocyjnych NMF

W związku z planowanym wszczęciem postępowania na wykonanie i dostawę materiałów promujących wsparcie w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/ Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny wartości opisanego w załączeniu przedmiotu zamówienia.

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia. W załączeniu przesyłam także formularz, celem wyceny przedmiotu zamówienia. Wyceny sporządzone na załączonym formularzu proszę przesyłać na adres nmf@ms.gov.pl, do dnia 14 sierpnia 2014 r.

W przypadku pytań, proszę o kontakt.

Jednocześnie nadmieniam, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

W załączeniu:

Formularz wyceny: formularz wyceny

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia -do publikacji