scroll to top

Szacowanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji konkursowej na przeprowadzenie konkursu na dotację celową ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Szacowanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji konkursowej na przeprowadzenie konkursu na dotację celową ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Ogłoszenie o szacowaniu
Formularz wyceny