scroll to top

Systemy informatyczne wymiaru sprawiedliwości dobrymi praktykami na arenie międzynarodowej

Ministerstwo Sprawiedliwości współpracuje z wymiarem sprawiedliwości Królestwa Norwegii w ramach funduszy norweskich. Jednym z obszarów współpracy jest informatyzacja wymiaru sprawiedliwości, będąca priorytetowym kierunkiem rozwoju sądownictwa na poziomie polskim i europejskim.

Jako lider w opracowywaniu elektronicznych systemów prowadzenia rozpraw, polski wymiar sprawiedliwości miał możliwość zaprezentować funkcjonowanie dwóch sztandarowych projektów informatycznych: protokołu elektronicznego i elektronicznego postępowania upominawczego.

Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości m.in. Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Pan Radosław Stępień i Dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji Pan Adam Niedzielski prezentowali stan prac nad informatyzacją sądownictwa.

Uczestnicy wizyty mieli także możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem e-protokołu śledząc symulowaną rozprawę sądową, którą, dzięki życzliwości Pani Wiceprezes Ewy Malinowskiej oraz prof. dr hab. Jackowi Gołaczyńskiemu – Pełnomocnikowi Ministra Sprawiedliwości – Koordynatorowi Krajowemu ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych przy udziale Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa z Wrocławia przeprowadzono w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Podczas dwudniowego pobytu (26-27 listopada 2014r.) w Polsce goście odwiedzili również Sąd rejonowy Lublin – Zachód, którego Wiceprezes Pani Annę Brenk prezentowała sposób funkcjonowania elektronicznego postępowania upominawczego.

Reprezentanci strony norweskiej Pan Olav Berg – Zastępca Dyrektora Generalnego Norweskiej Administracji Sądów (Norwegian Courts Administration – NCA), Pani Marit Hovdal Moan – Starszy doradca z Działu Komunikacji NCA  oraz Pan Bjørn Are Lyngstad i Pan Øystein Folkvord  Kierownicy sekcji Departamentu IT w NCA, ocenili rozwiązania polskiego wymiaru sprawiedliwości jako jedne z wzorcowych modeli możliwych do wdrożenia w Królestwie Norwegii.

 Fot. Bernard Harasimiuk