scroll to top

Studia podyplomowe

kierunekW ramach projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie), Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości realizuje zadanie – studia podyplomowe.

Do 30 czerwca 2016 r. pozytywnie zweryfikowano 150 kompletów dokumentów o refundację studiów podyplomowych i wypłacono środki na łączną kwotę 547 715,00 zł.

Kadra sądów powszechnych podjęła studia podyplomowe na ok. 33 kierunkach tj. zarządzanie instytucją publiczną, zarządzanie jednostką organizacyjną sądownictwa powszechnego, zarządzania zasobami ludzkimi, finanse, rachunkowość, audyt i kontrola zarządcza, prawo pracy, zamówienia publiczne, zarządzanie projektami, informatyczne narzędzia zarządzania.

Należy podkreślić, iż dwukrotnie zwiększono grupę docelową osób mogących skorzystać z możliwości refundacji studiów podyplomowych. Rozszerzenie dostępu do oferty refundacji studiów podyplomowych o pracowników sądów nie pełniących funkcji kierowniczych pozwoli na wzmocnienie potencjału bazy, z której rekrutowana jest przyszła kadra zarządcza. Ponadto przyczynia się do podniesienia kwalifikacji zawodowych i umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku i związanych z realizowaniem obowiązków zawodowych.

Więcej informacji dot. Regulaminu uczestnictwa w studiach podyplomowych, zasad realizacji studiów podyplomowych, niezbędnych dokumentów, informacji praktycznych znajduje się:

https://nmf.ms.gov.pl/przedluzenie-realizacji-studiow-podyplomowych-refundacji-nowe/