scroll to top

Studenci z Uniwersytetu Rzeszowskiego z wizytą w Ministerstwie Sprawiedliwości

IMG_3314Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn spotkał się dzisiaj ze studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podczas spotkania poruszona została m.in. tematyka edukacji prawnej w szkołach i działaniach podejmowanych przez resort sprawiedliwości w tym zakresie.

Ministerstwo Sprawiedliwości zdając sobie sprawę z konieczności poszerzania świadomości prawnej wśród młodzieży od kilku lat prowadzi program edukacji prawnej. Organizowane są m.in. prowadzone pro bono przez partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości lekcje prawa a także działania finansowane ze środków zewnętrznych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki lub Norweski Mechanizm Finansowy).

Od 2010 r., w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości”, ponad 7 tysięcy uczniów szkół średnich oraz przeszło 1700 studentów poznawało tajniki wiedzy prawnej, uczestnicząc w spotkaniach edukacyjnych. W trakcie blisko 120 spotkań poruszone zostały zagadnienia dotyczące: praw ofiar przestępstw, zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w Internecie, obowiązku wynikającego z bycia świadkiem w sądzie oraz problematyki związanej z organizacją i funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. Młodzież akademicka zapoznała się z prawami i obowiązkami świadków oraz ofiar przestępstw, jak również z procedurami mediacyjnymi, jako alternatywną metodą rozwiązywania sporów. Poruszane zostały również zagadnienia dotyczące zagrożeń, jakie niesie za sobą zażywanie dopalaczy i innych niebezpiecznych dla zdrowia substancji.

Od kwietnia 2014 r. w ramach kolejnego projektu – „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”, wybrano 150 szkół gimnazjalnych i 150 ponadgimnazjalnych z całej Polski, gdzie organizowane są dalsze spotkania edukacyjne. Do końca października odbyły się już 182 warsztaty w których udział wzięło 5646 uczniów.

IMG_3297Celem warsztatów jest wyposażenie młodzieży w praktyczną wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz praw i obowiązków świadków i ofiar przestępstw.

Dodatkowo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, Ministerstwo Sprawiedliwości zainicjowało działania informacyjno-edukacyjne, których podstawowym celem jest podniesienie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz przysługujących obywatelom praw.

Podczas dzisiejszego spotkania, eksperci z resortu przedstawili dodatkowo studentom zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości.