scroll to top

Spotkanie z sędziami z Oslo

27 sierpnia br. delegacja Sądów Okręgowych z Oslo odbyła wizytę w Ministerstwie Sprawiedliwości. Celem wizyty była prezentacja działań realizowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości przy wsparciu funduszy norweskich.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach bieżącej współpracy pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Norweską Administracja Sądów (NCA).

Program spotkania obejmował tematy związane z projektami realizowanymi w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, takich jak propagowanie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym, czy nowoczesne zarządzanie sądami. Każdy z tematów został szczegółowo omówiony podczas prezentacji multimedialnych przeprowadzonych przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości.

Po prezentacjach strona Norweska miała czas na zadawanie pytań dotyczących projektów i funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. Pytania głównie dotyczyły implementacji systemów informatycznych w sądownictwie i funkcjonowania systemu sądowego w Polsce. Podsumowując spotkanie uczestnicy zgodzili się, że pomimo wielu różnic w obu krajach sędziowie, w swej codziennej pracy, napotykają podobne problemy a współpraca w ramach funduszy norweskich pomaga w znalezieniu interesujących rozwiązań, które mogą być wykorzystane w przyszłych pracach strategicznych.

Spotkanie zostało podsumowane jako inspirujące dla obu delegacji – pozwoliło pozyskać wiedzę o podejściu do realizacji wyżej wymienionych zagadnień i zaowocowało nawiązaniem kontaktu z sędziami z Oslo – obie strony z wyraziły zainteresowanie współpracą w zakresie konsultacji.

Co istotne, podkreślono wartość dodaną inicjatyw związanych z wymianą doświadczeń – przekazana wiedza i dobre praktyki pozwolą bowiem skorzystać z doświadczeń partnerów zagranicznych.