scroll to top

Spotkanie z przedstawicielem Wydawnictwa Agora

commerce-acts-books-477966-mW dniu  2 września br. z inicjatywy Beneficjenta projektu odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wydawnictwa Agora Panem Pawłem Bartłoszewskim.

Wydawnictwo Agora jest realizatorem działań polegających na wykonanie usługi opracowania graficznego i edytorskiego, składu  oraz publikacji tekstów promocyjnych i artykułów sponsorowanych promujących projekt „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”.

Tematem przewodnim  spotkania było omówienie planowanych w okresie wrzesień – grudzień br. działań informacyjno-promocyjnych.