scroll to top

Spotkanie z przedstawicielem Podkarpackiego Centrum Edukacji Prawnej

business-law-883985-m13 sierpnia 2014 roku w siedzibie Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, odbyło się spotkanie z przedstawicielem Podkarpackiego Centrum Edukacji Prawnej Panem Dawidem Szczepankiewiczem.

Przedmiotem spotkania było omówienie kwestii związanych z szerzeniem edukacji prawnej w szkołach oraz rozpoczęciem współpracy pomiędzy Podkarpackim Centrum Edukacji Prawnej a Ministerstwem Sprawiedliwości.

Podczas spotkania przedstawiono koncepcję i charakter warsztatów prawnych odbywających się w ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości „Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu prawnemu”, a także projektów edukacyjnych realizowanych przez Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej oraz wskazano na  wartość dodaną działań obu instytucji czyli zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.

Dzięki spotkaniu nawiązano nieformalną współpracę na czas realizacji projektu, dzięki której obydwie strony będą mogły efektywniej realizować założenia dotyczące szerzenia edukacji prawnej w szkołach.