scroll to top

Spotkanie z przedstawicielem Instytutu Prawa i Społeczeństwa

black-notebook-with-pencil-1175999-mW dniu  13 sierpnia z inicjatywy Beneficjenta projektu odbyło się spotkanie z Prezesem Instytutu Prawa i Społeczeństwa Panem Grzegorzem Wiaderkiem.  Instytut Prawa i Społeczeństwa jest realizatorem działań polegających na współpracy merytorycznej w zakresie realizacji 150 warsztatów w szkołach gimnazjalnych oraz 150 w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”.

Tematem przewodnim  spotkania było omówienie planowanych w okresie wrzesień – grudzień br. warsztatów w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych oraz koncepcji merytorycznej Poradnika 12+.