scroll to top

Spotkanie z przedstawicielami Operatora Programu

W dniu  4 sierpnia z inicjatywy Operatora Programu odbyło się spotkanie z koordynatorem Projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”. Tematami przewodnimi  spotkania były następujące zagadnienia:

  1. Informacja o aktualnym stanie wdrażania Projektu,
  2. Informacja i promocja w prasie dotyczące wdrażania Projektu,
  3. Planowane wykorzystanie środków budżetowych,
  4. Sprawozdawczość projektowa.

Biorąc pod uwagę wskazówki Operatora do końca sierpnia br. zostanie zwołany Komitet Sterujący Projektu z udziałem przedstawicieli Wykonawców, na którym zostaną omówione szczegółowo bieżące etapy wdrażania Projektu.