scroll to top

Spotkanie z przedstawicielami Operatora Programu

edukacja_szkolna_prawo_logoW dniu  4 sierpnia z inicjatywy Operatora Programu odbyło się spotkanie z koordynatorem projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”. Tematami przewodnimi  spotkania były następujące zagadnienia:

  1. Informacja o aktualnym stanie wdrażania projektu
  2. Informacja i promocja projektu w prasie
  3. Planowane wykorzystanie środków budżetowych
  4. Sprawozdawczość projektowa.

Biorąc pod uwagę wskazówki Operatora do końca sierpnia br. zostanie zwołany Komitet Sterujący projektu z udziałem przedstawicieli Wykonawców, na którym to szczegółowo zostaną omówione problemy we wdrażaniu projektu.