scroll to top

Spotkanie z partnerem norweskim w Oslo

5 grudnia 2013 r. w Sądzie Okręgowym w Oslo odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Norweskiej Krajowej Administracji Sądów oraz ekspertów norweskich z zakresu wspierania osób pokrzywdzonych przestępstwem z przedstawicielami Operatora Programu – Departamentu Strategii i Deregulacji MS oraz beneficjenta projektu predefiniowanego nr 4 i nr 6  - Departamentu  Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w MS.

Celem spotkania było ostateczne ustalenie zakresu współpracy stron w ramach projektu predefiniowanego nr 4 pt. „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym”.

Dodatkowo przy okazji spotkania oficjalnie przedłożono stronie norweskiej do podpisania umowę partnerską w ramach projektu predefiniowanego nr 6 pt. Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”.