scroll to top

Spotkanie z Beneficjentami projektów predefiniowanych 6-7 czerwca 2013 r.

W dniach 6-7 czerwca br. odbyło się spotkanie informacyjne dla Beneficjentów projektów predefiniowanych realizowanych w ramach Programu „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości.”

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Beneficjentów, Operatora Programu, Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Biura Kadr i Logistyki Ministerstwa Sprawiedliwości.

W pierwszym dniu spotkania Operator Programu zapoznał uczestników spotkania z przebiegiem procesu przeprowadzania oceny i zatwierdzania projektów predefiniowanych oraz zasadami realizacji projektów, w tym projektów partnerskich.

W drugiej części spotkania omówiono zaś zagadnienia dotyczące informacji i promocji Programu  oraz projektów, a także kwestie związane z możliwością realizacji działań finansowanych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu, mających na celu wzmacnianie stosunków dwustronnych.

Głównym tematem drugiego dnia spotkania była natomiast kwalifikowalność wydatków w projektach predefiniowanych.

Ponadto, w tym dniu szczegółowo omówiono sposób przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu predefiniowanego. Dyskusja skoncentrowała się wokół tych zagadnień, które sprawiają Beneficjentom najwięcej problemów.

Więcej informacji uzyskają Państwo w zamieszczonych poniżej prezentacjach.

Zapraszamy do lektury.