scroll to top

Spotkanie z beneficjentami Programu Operacyjnego

Dnia 18 października br. z inicjatywy Operatora Programu „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru
sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, odbyło się spotkanie z beneficjentami projektów predefiniowanych oraz komórkami Ministerstwa Sprawiedliwości zaangażowanymi do realizacji Programu. Spotkanie miało formę szkolenia, przedstawiony został aktualny stan wdrażania Programu, omówione zostały zagadnienia związane z zarządzaniem portfelem projektów, informacją i promocją oraz kwestie wynagrodzeń w projektach